Prosvjetni rad

OŠ „Mrkojevići“: DONACIJA VRIJEDNA VIŠE OD HILJADU EURA

OŠ „Mrkojevići“ u Pečuricama dobila je vrijedan poklon – dva  LCD televizora, laptop i štampač, ukupne vrijednosti preko 1.000 eura. Donaciju su uručile Zorica Pukić i Maja Obradović, ćerke Milice Tomović, naše nekadašnje radnice, u spomen na svoju majku.

STUDENTI IZ CETINJA NA FAKULTETU LIKOVNIH UMJETNOSTI U PORTUGALU

Umjetničko istraživački projekat “Mediteran - okruženje i tradicija” okupio je 35 studenata fakulteta likovnih umjetnosti iz Cetinja i Lisabona, koji će prirediti zajedničku izložbu i publikaciju sa istraživačkim radovima profesora-učesnika. Izložba će biti održana u julu u Lisabonu, i u novembru na Cetinju.

„Projekat smo ostvarili u saradnji sa prof. Rogeriom Taveira koji je naša različita umjetnička interesovanja ujedinio u jedan video rad”, kazala je Lidija Martinović, student slikarstva.

PRIVREDNIK RANKO JOVOVIĆ SA STUDENTIMA EKONOMSKOG FAKULTETA

U okviru manifestacije “The Right Start” Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (UCG) ugostio je osnivača i izvršnog direktora kompanije "Comp-Comerc" Ranka Jovovića, dobitnik prestižnih nagrada „Najmenadžer“ i „Najkompanija“ za 2017. godinu, Nezavisne agencije, Evropskog udruženja menadžera i časopisa Euromanager.

Jovović je upoznao studente sa osnovnim informacijama o svojoj kompaniji, koja je na tržištu Crne Gore prisutna od 1989. godine, kao i sa izazovima i preprekama sa kojima se susrijetao tokom poslovanja.

PRIPREMLJEN PRIRUČNIK ZA KARIJERNO VOĐENJE I SAVJETOVANJE U STRUČNIM ŠKOLAMA

Nacionalni Europass i Euroguidance centar pripremio je Priručnik za karijerno vođenje i savjetovanje u stručnim školama i Vodič kroz Europass CV. Publikacija je nastala tokom  relaizacije projekta „Europass 2017“ i „Euroguidance 2017“, a namijenjena je, prije svega, nastavnicama u stručnim školama za karijerno vođenje i savjetovanje. Ideja za njegovu izradu proizašla je iz programa Vještine vođenja karijere u srednjim stručnim školama, koji je rađen i akreditovan u Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika u Centru za stručno obrazovanje.

STUDENTI UMJETNIČKIH FAKULTETA SA CETINJA U CERNU

Studenti umjetničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) Lidija Martinović, Jelena Šoškić, Iva Kasalica, Nemanja Popović i Kristina Kusovac 
boraviće u studijskoj posjeti CERN-u, u okviru Art@CMS Montenegro radionica, koje Ministarstvo nauke organizuje u saradnji sa akademijama na Cetinju.  

PRIPREMLJEN NACRT NOVOG ZAKONA O SARADNJI CRNE GORE SA ISELJENICIMA

Održana je posljednja sjednica Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

Radna grupa je usvojila Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o saradnji CG sa iseljenicima i okončala sve aktivnosti na izradi teksta Nacrta zakona.

U TOKU ARHEOLOŠKA I KONZERVATORSKA ISTRAŽIVANJA NA LOKALITETU KOD TUZI

Stručni tim Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore sprovodi arheološka i konzervatorska istraživanja na lokalitetu Ćaf Kiš u Tuzima.

Arheološka istraživanja počela su 2017. godine i predstavljaju prvu fazu, nakon koje slijedi sprovođenje preventivnih mjera zaštite arhitektonskih ostataka, do izrade finalnog konzervatorskog projekta. Uz sprovođenje mjera zaštite nastaviće se konzervatorska istraživanja, radi utvrđivanja autentičnosti kulturnog dobra i njegove starosti.

ODRŽAN SASTANAK ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU ANDRAGOŠKIH PRIRUČNIKA

U organizaciji Centra za stručno obrazovanje u okviru projekta EPALE (Nacionalni servis podrške za Crnu Goru) održan je sastanak članova radne grupe za izradu andragoških priručnika za nastavnike koji realizuju Program osnovne škole za odrasle. Pored članova radne grupe, sastanku su prisustvovali i članovi EPALE projektnog tima.

Učesnici su se osvrnuli na dogovoreni plan aktivnosti izrade andragoških priručnika (Gordana Bošković, savjetnica za obrazovanje odraslih i nastavnik/trener u Projektu, a ujedno i osoba koja upravlja ovom aktivnošću).  

ŠKOLA ZA MLADE LIDERE CRNE GORE U EU

Evropski pokret u Crnoj Gori organizuje Školu za mlade lidere Crne Gore u EU, a četvorodnevna predavanja će biti održana u drugoj polovini februara. To je prilika učesnicima da dobiju osnovne i relevantne informacije o Evropskoj uniji, sa akcentom na proces pristupanja Crne Gore, EU politike i programe koji se tiču mladih u Crnoj Gori.

Takođe, polaznici škole će imati priliku da nauče nešto o pisanju projekata, istraživačkom radu u oblasti javnih politika, radu na komunikacionim strategijama i tehnikama javnog zagovaranja za process pristupanja u EU.

Pages

Back to Top