in-memoriam

VERICA VERA KOVAČEVIĆ

Krajem prošle godine preminula je Vera Kovačević, istaknuti crnogorski prosvjetni i društveno-politički radnik.

Vera Kovačević je rođena 1938. godine u Priboju. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Baru, a Višu pedagošku školu na Cetinju.

PETKO BOŠKOVIĆ

Istaknuti prosvjetni, naučni i društveno-politički radnik mr Petko Bosković preminuo je krajem prošle godine u 89. godini života.

Rođen je 1929. godine u Čokrlijama kod Bijelog Polja. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, nižu realnu gimnaziju u Bijelom Polju, učiteljsku školu u Nikšiću, a studije istorije i geografije na Prirodno matematičkom fakultetu u Prištini. Magistrirao je je na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu 1982. godine.

In memoriam: RAJKO MEDOJEVIĆ

Hroničar bjelopoljskog školstva, ugledni prosvjetni, kulturni i društveno-politički radnik Rajko Medojević preminuo je 28. aprila ove godine.

Osnovnu školu učio je u rodnom Grančarevu kod Bijelog Polja, nižu gimnaziju u Bijelom Polju, učiteljsku školu u Tuzli i Banjaluci na učiteljskim tečajevima. Uz rad je kasnije završio Višu pedagošku školu u Banjaluci − grupa Srpskohrvatski jezik i književnost sa istorijom, a 1970. godine vanredno je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i stekao zvanje profesora jugoslovenskih  književnosti i srpskohrvatskog jezika. 

DANICA KOVAČEVIĆ

Nedavno je preminula Danica Kovačević, učiteljica u penziji. Rođena je 1939. godine u Komarnici u uglednoj porodici Djurđić. Četvororazrednu osnovnu školu završila je u Lješnici kod Bijelog Polja, nižu gimnaziju u Bijelom Polju, a učiteljsku školu u Nikšiću. Uz rad je kasnije završila i Pedagošku akademiju u Nikšiću.

Back to Top