Prosvjetni rad

ČESTITKA V. D. REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE NIKOLIĆA POVODOM MEĐUNARODNOG DANA STUDENATA

V. d. rektora Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić uputio je visokoškolcima čestitku povodomMeđunarodnog dana studenata, 17. novembra, sa

sa željom da privatno i profesionalno stasavaju u pragmatične, posvećene, tolerantne i zadovoljne ljude, poštovaoce drugog i drugačijeg mišljenja, u one kojimaje multikulturalizam i multikonfesionalizam aksiomsavremenog društva. Poželio im je da budu kreativni, slobodoumni, da kritički promišljaju svijet i da, kaopregaoci, mijenjaju društvo u kojem žive, doprinosećidemokratskom rastu i razvoju Crne Gore.      

DOC. DR STEVO POPOVIĆ IZABRAN ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA HEPA EUROPE

Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanjeUniverziteta Crne Gore doc. dr Stevo Popović izabranje za člana Upravnog odbora HEPA Europe, kojapredstavlja evropsku mrežu za promociju zdravlja krozupražnjavanje tjelesne aktivnosti.

STUDENTI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA DALI KRV

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Goreorganizovanja je dobrovoljna akcijom davanja krvi. Time je nastavljena kampanja „Krv nije voda“, kojuUniverzitet Crne Gore partnerski realizuje saStudentskim parlamentom Univerziteta Crne Gore iZavodom za transfuziju krvi.

Prema riječima studenta povjerenika Građevinskogfakulteta Danila Jelovca, odziv na akciju je bio dobar, s obzirom na broj studenata na Fakultetu.

„Prijavilo se oko 30 studenata, a među dobrovoljcimasu bili i profesori, zajedno sa dekanom SrđomAleksićem“, rekao je Jelovac.  

VLADA JAPANA DONIRALA OŠ “VUK KARADŽIĆ” U BISTRICI KOD BIJELOG POLJA OKO 70.000 EURA

Vlada Japana donirala je OŠ “Vuk Karadžić” u Bistrici kod Bijelog Polja oko 70.000 eura, koje su uložene u zamjenu stolarije, rekonstrukciju fasade,  trotoara i izgradnju rampe za lica sa invaliditetom. Tim povodom predstavnici Ambasade Japana  obišli su ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu.

Ukazujući na značaj ove donacije, direktor škole Ćemal Zoronjić kazao je da su kao i u ranijim projektima realizovanim putem donacija partneri bili Opština Bijelo Polje i Ministarstvo prosvjete. 

UPOZNAVANJE PROCESA EKOREMEDIJACIJA U OŠ „RADOJE ČIZMOVIĆ“

Predstavnici obrazovnih ustanova koji učestvuju u ASPnet projektu o klimatskim promjenama posjetili suOŠ „Radoje Čizmović“ u Ozrinićima. Cilj posjete je upoznavanje sa procesom ekoremedijacija kaonačinom zaštite i obnavljanja prirodne sredineupotrebom biljnih kultura, na konkretnom primjeruekoremedijacionog poligona izgrađenog u okviruškole. 

Prisutne su pozdravili direktor škole Rade Krivokapići direktor Zavoda za školstvo Rešad Sijarić.

Na Cetinju promovisana knjiga Miraša Martinovića „Krug začaranog vremena“: FIKCIJA ŽIVI DUŽE OD STVARNOSTI

Promocija knjige Miraša Martinovića „Krug začaranog vremena“ na Fakultetu na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju bila je prilika za susret i razgovor autora sa studentima. 

Knjiga predstavlja sintezu Martinovićevog pjesništva nastajalog u rasponu od tri decenije, a izdao ju je Zavod za udžebnike i nastavna sredstava Podgorice, u ediciji Savremenik (2017). 

Na  promociji su govorili: profesorka na Fakultetu za crnogorski jezik Marijana Terić, urednica u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Jadranka Đerković i autor.

Priprema za čas: PRIMJENA KOOPERATIVNOG OBLIKA RADA I MULTIMEDIJA KAO POKRETAČA AKTIVNOG UČENJA (na primjeru učenja stranog jezika)

U OŠ “Anto Đedović“ iz Šušanja održan je čas uz primjenu kooperativnog oblika rada i multimedija kao pokretača aktivnog učenja. Čas je realizovan  u odjeljenju VIII-1 koje je učesnik “Skype projekta” u školi.

 

REALIZATOR: Realizator časa: prof. Ljiljana Milović u saradnji sa Lidijom Ivanković, prof.engleskog jezika.

Čas je realizovan kao međupredmetna saradnja i u okviru godišnjeg plana rada.

 

SCENARIJ ČASA

UVODNE NAPOMENE:

PODRŠKA CANU U OSNIVANJU MEĐUNARODNOG INSTITUTA ZA ODRŽIVE TEHNOLOGIJE

Ministarka nauke dr Sanja Damjanović razgovarala je sa predsjednikom Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU) prof. dr Draganom K. Vukčevićem i potpredsjednikom prof. dr Ljubišom Stankovićem o trenutnom statusu regionalnog projekta “Uspostavljanje međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope”, kao i budućim koracima koje će preduzeti Ministarstvo nauke u cilju njegove realizacije.

U PODGORICI ODRŽANA KONFERENCIJA O INTEGRACIJI ROMA KROZ OBRAZOVANJE

U organizaciji Ministarstva prosvjete, Koalicije Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana u Crnoj Gori kroz transparentne i održive javne politike i Romskog obrazovnog fonda u Podgorici je održana konferencija „Integracija Roma i Egipćana kroz obrazovanje − Mogućnosti i izazovi“.

Pages

Back to Top