Zavod za školstvo: PROGRAM HOSPITACIJE ZA NASTAVNIKE NJEMAČKOG JEZIKA

U okviru Inicijative „Škole: Partneri za budućnost“ realizuje se program hospitacije za nastavnike njemačkog jezika, za koji se mogu prijaviti i nastavnici iz Crne Gore.  Ova program podržavaju Konferencija ministara za kulturu SR Njemačke, Ministarstvo spoljnih poslova SR Njemačke i Pedagoška služba za razmjenu SR Njemačke.
U okviru hospitacije nastavnci njemačkog jezika boraviće tri sedmice u školama u SR Njemačkoj. Na taj način biće im omogućeno bolje upoznavanje njemačkog školskog sistema, upoznavanje inovativnih formi držanja nastave na temu inkluzije ili obrazovanja za održivi razvoj, ostvarivanje profesionalnih kontakata, upoznavanje sa različitim vrstama školskog obrazovanja, poboljšanje jezičkih vještina, produbljivanje znanja o regionu i kulturi SR Njemačke, kao i mogućnost predstavljanja svoje zemlje. Hospitacije će se održati u periodu od 4. do 24. novembra ove godine

Za program se mogu prijaviti nastavnici: koji predaju njemački kao strani jezik ili drže stručnu nastavu na njemačkom jeziku sa fondom od najmanje 12 časova nedjeljno u osnovnim i srednjim školama (za učenike od sedam do 18 godina);
na početku su svog profesionalnog angažmana, ali koji posjeduju radno iskustvo u nastavi njemačkog jezika u trajanju od najmanje tri godine;
dobro vladaju njemačkim jezikom (C1 nivo u skladu sa Evropskim referentnim okvirom), kako bi aktivno mogli da učestvuju u razgovoru tokom nastave, odnosno programskoj ponudi u okviru škole koja organizuje hospitaciju;
nastavnici koji u posljednje dvije godine nijesu učestvovali u obukama organizovanim u Njemačkoj, već su završili jezičko usavršavanje u svojoj zemlji, zainteresovani su, motivisani i komunikativni.

Prijave se dostavljaju Ambasadi SR Njemačke u Crnoj Gori. Prijavni formular može se preuzeti na sajtu Zavoda za škosltvo. Rok za podnošenje prijava Ambasadi SR Njemačke je 5. mart do 16 časova.

Ministarstvo spoljnih poslova SR Njemačke obezbjeđuje stipendiju. Na početku hospitacije, od strane škole u kojoj se hospitacija obavlja, obezbijeđen je: paušal za smještaj i obroke u porodici koja obezbjeđuje boravak za hospitante i jednokratna naknada u iznosu od 500 eura za pokrivanje ličnih troškova (npr. ulaznice za kulturne događaje, lični troškovi, knjige, lijekovi koji se ne izdaju na ljekarski recept i sl.).

Troškove puta za SR Njemačku i povratak plaća hospitant. Obezbijeđen je i paušal za putne troškove, koji se određuje u zavisnosti od teritorijalne udaljenosti zemlje iz koje dolaze kandidati i SR Njemačke. Ovaj paušal učesnici programa dobijaju tek po svom dolasku u školu u kojoj je organizovana hospitacija. Služba za pedagošku razmjenu obezbjeđuje zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje u slučaju nesreće i osiguranje odgovornosti za period od 2. do 26. novembra (zdravstveno osiguranje pokriva samo troškove liječenja akutnih bolesti tokom boravka u SR Njemačkoj, kao i akutne stomatološke probleme).

Troškovi stomatoloških, oftamoloških ili generalnih ljekarskih pregleda, tretman hroničnih bolesti, kao i medikamenti koji se ne izdaju na recept nijesu obuhvaćeni obezbijeđenim osiguranjem, a nakon isteka navedenog perioda, prestaje i zaštita obezbijeđena osiguranjem.

Kandidati koji dobiju pozitivan odgovor obavezuju se da će prihvatiti dodijeljeno mjesto, tj. školu u SR Njemačkoj u kojoj je predviđena njihova hospitacija. Ukoliko kandidati već imaju kontakte sa određenom školom ili regionom u SR Njemačkoj, taj podatak treba da navedu u prijavnom formularu.

Lj. V.

 

Back to Top