Elektrotehnički fakultet: MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „INFORMACIONE TEHNOLOGIJE – SADAŠNJOST I BUDUĆNOST 2018“

Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore (ETFUCG) organizuje na Žabljaku krajem februara međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Informacione tehnologije – sadašnjost i budućnost 2018“.

Cilj Konferencije je sveobuhvatno i multidisciplinarno sagledavanje aktuelnosti u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija kroz prezentacije originalnih autorskih radova, projektnih rješenja, aktuelnih tema i inovacija. Nastupajuća konferencija podržana je od strane IEEE udruženja i IEEE sekcije za Srbiju i Crnu Goru.

“U želji da podignemo međunarodnu vidljivost i naučni nivo konferencije, tj. poboljšamo kvalitet radova, ove godine primjenjujemo sve važeće IEEE standarde (program za provjeru poklapanja/plagijata, nezavisnu anonimnu međunarodnu recenziju, preporuku pisanja radova na engleskom jeziku i slanje radova u IEEE explore bazu i njihovo indeksiranje). Pored dugog procesa recenziranja 70-tak prispjelih radova (od čega je oko 80% prihvaćeno za prezentovanje), trudili smo se da odaberemo aktuelne teme plenarnih predavanja i okruglih stolova i dovedemo relevantne predavače i učesnike kako bi se na konferenciji razmatrale aktuelne teme o razvoju ICT-a i nauke uopšte. Ovo je, do sada, IT konferencija sa najviše učesnika van Crne Gore jer su autori radova i predavači iz preko 20 država svijeta (Južna Koreja, Tajvan, Kina, Nigerija, Irak, Egipat, Turska, Albanija, Rumunija, Bugarska, Italija, Francuska, Mađarska, Rusija, Njemačka, Makedonija, Srbija, Hrvatska...), saopštili su organizatori.

Oni su najavili interesantna predavanja renomiranih predavača iz Crne Gore, regiona i Evrope sa temama: „High-end IoT systems in 5G“, „The Devil is in the Detail: How a Real-World IoT Technology is Made – IETF 6TiSCH“, „Emerging trends in system monitoring and control“, „CloudClassRoom X Mobile learning = Improved Outcomes“ i „Standards and guidelines in the design of physical infrastructure of modern data centers“. Biće organizovan i okrugli sto na temu “Stanje i perspektiva razvoja informaconog društva u Crnoj Gori“ koji ima za ciljsagledavanje stanja i razvojnih pravaca informacionog društva u Crnoj Gori.

Na konferenciji će biti prezentovana istraživanja inovativnih rješenja prvog BIO-ICT Centra izvrsnosti u Crnoj Gori.

Jedna od značajnijih aktivnosti, koja je i do sada dala odlične rezultate, je aktivno uključivanje studentske populacije u rad IT konferencije. Zajedno sa studentskim asosijacijama Elektrotehničkog fakulteta i radio klubom „Student“ organizovan je dolazak, boravak i aktivno učešće studenata u radu konferencije i, za njih posebno organizovanom, kursu iz goniometrije i radio-amaterstva.

Kao i ranijih godina, biće omogućeno da šira stručna javnost i svi zainteresovani prate dešavanja na Konferenciji online, putem videokonferencije. Linkovi za pristup video sistem biće postavljeni na sajt Konferencije.

Organizatori očekuju preko 200 učesnika, nadaju se lijepom vremenu, druženju i raspoloženju, kao i obilju ideja, znanja i snijega.

Otvaranje Konferencije je 21. februara u 17 časova na Žabljaku.

O. Đ.

 

Back to Top