Uputstvo za korišćenje stripa „Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima“

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Podgorica 2015. godine, prvi put u svojoj istoriji objavio je strip kao nastavno sredstvo. Riječ je o stripu Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima. Strip je nastao 2013. godine u okviru zajedničkog projekta DJECO, PIŠITE OMBUDSMANU Akcije za ljudska prava (HRA) i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman), a objavljen je kao dodatak udžbeniku za predmet Građansko vaspitanje za VI razred. Naime, Nacionalni savjet za obrazovanje je u decembru 2013. godine odlučio da ovaj strip postane pomoćno nastavno sredstvo u nastavi Građanskog obrazovanja u osnovnim školama u Crnoj Gori.

Kao pomoć nastavnicima u primjeni stripa nastalo je i UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE STRIPA Nevolje sa Rokijem i druge priče o dječjim pravima U NASTAVI GRAĐANSKOG VASPITANJA i možete ga preuzeti ovdje -  Uputstvo za koriscenje stripa.pdf.

Back to Top