REZULTATI KONKURSA FIZIKA I i II

ZAVOD ZA UDŽBENIKE

I NASTAVNA SREDSTVA

PODOGRICA

Novaka Miloševa 36

Rješavajući po Konkursu za pribavljanje rukopisa za Fiziku za prvi i drugi razred gimnazije, koji je, shodno odredbama člana 6 Pravilnika o postupku pribavljanja, ocjenjivanja, odobravanja i pripreme udžbenika i nastavnih sredstava („Sl. list RCG“, br. 31/2004, 38/2005, 22/2007 i „Sl. list CG“, br. 84/2009 i 23/2012), raspisan u dnevnom listu „Pobjeda“ dana 29. decembra 2016. godine, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva objavljuje

REZULTATE KONKURSA

Na Konkurs su pristigla dva rukopisa pod šiframa:

  1. Filozofija prirode
  2. Četiri sile

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 18. jula 2017. godine, odbila je rukopis pod šifrom Filozofija prirode kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka zadataka) Fizika za prvi razred gimnazije.

Recenzentska komisija, na sjednici održanoj 18. jula 2017. godine, prihvatila je rukopis pod šifrom Četiri sile kao osnovu za izradu udžbeničkog kompleta (udžbenik i zbirka zadataka) Fizika za drugi razred gimnazije.

Autori prihvaćenog rukopisa dužni su dokazati autorstvo identičnom kopijom rukopisa, identifikacionim dokumentima (lična karta, pasoš), potpisom šifre i potvrdama naučnih zvanja u roku 8 (osam) dana od objavljivanja rezultata Konkursa.

Ukoliko se dešifrovanje rukopisa ne izvrši u predviđenom roku, gube se prava stečena na Konkursu.

Učesnici Konkursa čiji rukopis nije prihvaćen, uz prethodnu najavu na telefon 020/230-413, mogu ostvariti uvid u konkursni materijal i povući svoj rukopis (uz prethodno dešifrovanje) u roku 8 (osam) dana po objavljivanju rezultata Konkursa. 

Back to Top