DUAM, DUAM, POSI NUK DUAM

Të nderuar kolegë!

Në duar keni kompletin e ri të librit shkollortë lëndës së Letërsisë (Libri i nxënësit dhe Libri i mësuesit) për klasën e parë të shkollës fillore nëntëvjeçare. Kompleti sjell risi, sepse është hartuar në frymën e reformës arsimore që po zbatohet në Mal të Zi. Libri i nxënësit dallohet mjaft nga Libër leximet e mëparshme, të cilët mbështeteshin vetëm në tekstet letrare. Ai u ofron nxënësve mundësi më të mëdha e më të mira për të dëgjuar, për të folur, për të shkruar dhe për të “lexuar”, ashtu siç edhe kërkohet me standardet e sotme më të përparuara të mësimdhënies. 

Albanski
1 razred
Back to Top