Čarolija muzike 1

Уважени наставници и наставнице,

Пред вама је нови уџбенички комплет под називом Чаролија музике 1 за предмет Музичка култура за први разред основне школе. У његовој изради тежили смо да програмом1 постављене циљеве представимо на начин који ће бити приступачан и инвентиван ученицима овог узраста. У процесу рада користили смо различита методолошка искуства. Вођени сазнањима многих педагога (попут Артобољевскаје, Баренбоима, Орфа, Кодалија или Сузукија) да је рани узраст идеалан за почетак бављења музиком, настојали смо садржајем, наставним методама, активностима код ученика пробудити интересовање за музику и поступно развијање њихових музичких способности. Овом приликом желимо да нагласимо и значај уџбеничког комплета Чудесни свијет звукова2 којим је направљен велики помак у настави музичке културе у нашем образовном систему.

Свјесни чињенице да савремена школа пред наставника/наставницу поставља велики број задатака, настојали смо да вам овим приручником помогнемо у реализацији програмом предвиђених циљева. Желимо да кораци ка свијету музике буду задовољство вашим ђацима и вама.

Ауторке

Crnogorski
1 razred
Back to Top