ZAŠTO (BAŠ) ČITANJE – SEDAMDESET I VIŠE SAVJETA KAKO DA SVOJE DIJETE USMJERITE KA ČITANJU

Prvo naše izdanje namijenjeno roditeljima.

Knjiga ZAŠTO (BAŠ) ČITANJE – SEDAMDESET I VIŠE SAVJETA KAKO DA SVOJE DIJETE USMJERITE KA ČITANJU, autorke Vesne Pavićević, prvi je naslov Zavodove novopokrenute biblioteke Vodič.

Čitanje ima nezamjenljivu ulogu u sazrijevanju svake ličnosti. Dijete koje zavoli čitanje odrasta u zrelu i kompletnu ličnost, a samo je roditelj u prilici da utiče na razvoj čitalačkih navika svog djeteta, praktično od njegovog rođenja, pa je naša želja da ovim naslovom roditelje podsjetimo na ovu ulogu i motivišemo ih za angažman na tom polju.

 

Naše novo izdanje pregledno je i bogato ilustrovano, a sâm moto knjige govori o značaju teme.

Dijete postaje čitalac u krilu roditelja. (Emili Buhvald)

 

Iz recenzija

 

NAŠA DJECA NE ČITAJU DOVOLJNO. To je realnost i to moramo da promijenimo, što prije.

Ova knjiga biće vam saveznik da, kao pojedinac, radite na ispunjavanju tog cilja! I ne sanjate koliko sve načina možete da primijenite da bi vaš mali čitalac porastao u velikog zaljubljenika u knjigu.

Kristina Mihailović, izvršna direktorica Udruženja Roditelji

 

 

Roditeljstvo i čitanje prirodno su i snažno povezani jer počivaju na bliskosti, dodiru, dijeljenju osjećanja i misli između roditelja i djeteta, na oblikovanju djetetove svijesti o sebi i na sigurnoj podršci koju dijete osjeća dok istražuje svijet novog, nepoznatog...

Autorka se uspješno suprotstavlja stereotipu (nerijetkom među roditeljima, ali i nastavnicima) da su neka djeca „izgubljena“ za čitanje, da ne vole čitanje i da se na to više ne može uticati. Čini to nudeći roditeljima brojna i detaljna objašnjenja o tome kako mogu podstaći želju djeteta da čita i kako se mogu savladati neke prepreke u tom procesu. Među tim preprekama autorka prepoznaje i stav nekih roditelja da je čitanje – nezanimljivo i dosadno, pa argumentovano i strpljivo pojašnjava višestruke koristi koje dijete ima od čitanja u svakom razvojnom periodu.

Anđa Backović, psihologica

 

Back to Top